Uw nalatenschap regelen met een testament

Het opmaken van een testament zorgt ervoor dat, na uw overlijden, uw bezittingen verdeeld worden op basis van de wensen die u daarin kenbaar hebt gemaakt. Is er geen testament, dan wordt het wettelijke erfrecht gevolgd. Is de wettelijke regeling voor u goed, dan hoeft u helemaal niets te doen: https://testamentopstellen.eu/. Een testament is aan te raden voor bijvoorbeeld mensen binnen een nieuw samengesteld gezin, mensen die een vriend als begunstigde willen aanduiden of mensen die een deel van hun bezittingen aan een goed doel willen nalaten. Uw notaris geeft u graag alle verdere informatie en advies voor uw specifieke situatie.

Een nieuw testament opstellen

U doet er goed aan of voorhand al eens goed na te denken over de concrete inhoud van uw testament. Zet alles even op een rijtje zodat niemand van de mensen die u in gedachten heeft over het hoofd gezien wordt. Voor het opstellen zelf heeft u twee mogelijkheden. Online kunt u zelf een testament opstellen, dit wordt vooral gebruikt voor eenvoudige testamenten. U kunt er ook voor kiezen om het opmaken over te laten aan uw notaris. U bent helemaal vrij om zelf een notaris naar keuze uit te kiezen om uw belangen te behartigen.

Anders dan het opstellen van het testament, dient het ondertekenen ervan wel verplicht bij een notaris te gebeuren. Uw testament wordt vervolgens bij de notaris in een kluis bewaard tot aan uw overlijden. Als uw notaris zijn activiteiten zou stoppen of zelf komen te overlijden, dan gaat uw testament over naar zijn opvolger. U bent dus steeds zeker van een correcte uitvoering.

De registratie van uw testament

Eens het testament werd opgesteld en ondertekend, volgt de registratie ervan in het Centraal Testament Register (CTR). In dit register wordt bijgehouden wie een testament heeft, wanneer dit werd opgemaakt en bij welke notaris dit bewaard wordt. De inhoud van het testament wordt hier niet in opgenomen.

Een nieuw testament opstellen of niet, het is een keuze die helemaal bij u ligt. Uiteraard kunt u wel een afspraak maken bij uw notaris om na te gaan wat in uw persoonlijke situatie het meest aan te raden is. Ook naar kostprijs toe, kunt u bij uw notaris informatie inwinnen. Hier zijn geen vaste tarieven op te kleven omdat veel afhangt van de complexiteit van uw dossier. Los van de kostprijs, is het uiteraard een hele geruststelling te weten dat na uw overlijden uw bezittingen verdeeld worden zoals u dat wilt.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.