Hulp van advocatenkantoor arbeidsrecht bij vaststellingsovereenkomst & ontslag?

U wordt bedreigd met ontslag, wat nu? Het niet eenvoudig om het hoofd koel te houden wanneer u met ontslag wordt bedreigd. Wellicht voert de werkgever de druk op en ervaart u weinig tijd om te achterhalen waar u nu precies recht op heeft. Het is raadzaam om een pas op de plaats te maken. Geef uzelf tijd de om de juiste informatie in te winnen en schakel tijdig een advocaat in.

Op welke manieren kunt u ontslagen worden?

Eenvoudig gesteld kan de werkgever u op 3 manieren ontslaan. Met wederzijds goedvinden, dan gaat u akkoord met het ontslag. U legt dan samen met de werkgever de voorwaarden op papier vast in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Het is van belang dat alle voor u belangrijke afspraken goed zijn vastgelegd in deze overeenkomst en dat u daarbij geen voorwaarden over het hoofd ziet.

Ook kan de wijze waarop deze overeenkomst is vastgelegd van invloed zijn het recht op een uitkering zoals een werkloosheidsuitkering (WW). Het is raadzaam om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Hij kan u helpen bij de onderhandelingen en checkt samen met u of alle afspraken correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. U bent niet verplicht om op het voorstel van de werkgever in te gaan.

Wanneer u het niet eens bent met het ontslag dan kunt u dit schriftelijk aan uw werkgever laten weten. De werkgever kan wanneer er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomische reden een aanvraag voor een ontslagvergunning indienen bij het UWV. U kunt zich in deze procedure schriftelijk verweren. Het kan raadzaam zijn om hier juridische hulp bij in te schakelen.

Indien de werkgever een andere reden heeft voor het ontslag dan kan hij naar de kantonrechter stappen. Ook in deze procedure kunt u zich verweren. Dit kan letterlijk lonen omdat de rechter in de regel ook een afweging maakt over de hoogte van de transitievergoeding. Advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht (advocaatarbeidsrecht.org) kunnen u bijstaan tijdens deze procedure.

Waar heeft u minimaal recht op?

Het is mogelijk dat u recht heeft op een transitievergoeding. In een aantal gevallen is de transitievergoeding geen recht maar dient u hierover met de werkgever te onderhandelen. Sinds 2020 geldt dat u ⅓ bruto maandsalaris ontvangt voor elk gewerkt jaar. Dus voor 21 gewerkte jaren kunt u 7 bruto maandsalarissen ontvangen. Een gedeeltelijk gewerkt jaar wordt naar rato meegenomen. De maximaal mogelijke vergoeding bedraagt € 83.000,- of een geheel jaarsalaris wanneer dit hoger is. Een cao kan afwijken van de wettelijke regeling en dit kan ten nadele zijn van de werknemer.

Wanneer de werkgever slechts een kleine vergoeding wil betalen en wanneer het ontslag voor een deel aan de werkgever te wijten is, dan kan het lonen om de procedure via de kantonrechter te laten verlopen. Een kantonrechter kan in dit geval namelijk besluiten om een hogere transitievergoeding toe te kennen. Advocaten die gespecialiseerd zijn in het bijstaan van werknemers kunnen u helpen om voor uw belangen op te komen: arbeidsrechtadvocaat.org.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.